زمانبندي کنگره

تاريخ هاي مهم

ارسال مقاله کامل

95/5/5

اعلام نتايج نهايي داوري مقالات

18 الي 95/5/20

آخرين مهلت ارسال فايل اصلاح شده مقاله، فايل مشخصات مقاله و ثبت نام با تخفيف(24 ساعت تمديد شد)

95/5/25

آخرين مهلت ارسال فايل اصلاح شده مقاله، فايل مشخصات مقاله و ثبت نام عادي

95/5/31

برگزاري کنگره

9 و 10 شهريور

با تشکر از حضور گرم و صميمانه شما

به اميد ديدار مجدد همه شما عزيزان

سلامت، موفق و پيروز و سربلند باشد 


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان

ferdowsi

markaz

anjoman

Pr.News950430.6

indexedbycivilica_01

logoiranconferences

allconf

SciClubLogo


انتخاب زبان
   

نام

نام خانوادگي

آدرس محل کار

محمدعلي

ابراهيمي نيک

دانشگاه فردوسي مشهد

ابراهيم

احمدي

دانشگاه بوعلي سينا

مهدي

اسماعيل پور تروجني


مرتضي

امامي

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي خراسان رضوي

مهدي

آرين

دانشگاه فردوسي مشهد

محمد حسين

آق خاني

دانشگاه فردوسي مشهد

موسي الرضا

باغاني

دانشگاه فردوسي مشهد

جلال

برادران مطيع

دانشگاه فردوسي مشهد

محمد رضا

بياتي

دانشگاه فردوسي مشهد

حسين

پورصباغ

دانشگاه فردوسي مشهد

مسعود

تقي زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

جواد

تقي نژاد

دانشگاه تهران

محسن

ثقوري


مجتبي

جاويدي قراچه

دانشگاه فردوسي مشهد

ايوب

جعفري ملک آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

مصطفي

جعفريان

دانشگاه ايلام

مصطفي

جعفريان

دانشگاه تهران

آرمان

جلالي

دانشگاه تبريز

مهدي

جهان تيغ

دانشگاه فردوسي مشهد

حسين

جوادي کيا


حسين

چاجي

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

مرضيه

حسين پور

دانشگاه فردوسي مشهد

آوا

حيدري

دانشگاه فردوسي مشهد

مجيد

خانعلي

دانشگاه تهران

آذر

خدابخشي

دانشگاه فردوسي مشهد

رسول

خدابخشيان

دانشگاه فردوسي مشهد

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسي مشهد

علي

خنجري

دانشگاه صنعتي شاهرود

کامران

خيرعلي پور

دانشگاه ايلام

محمدامين

دانشجو

دانشگاه فردوسي مشهد

اميد

دوستي ايراني

دانشگاه فردوسي مشهد

حکمت

رباني


مجيد

رجبي وندچالي

دانشگاه فردوسي مشهد

عباس

روحاني

دانشگاه فردوسي مشهد

محمد رضا

روزگار


سميرا

زارعي

دانشگاه کردستان

محمد حسين

سعيدي راد

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

حمزه

سلطانعلي

دانشگاه فردوسي مشهد

اسماعيل

سيدآبادي


سيدايمان

شريعتي

دانشگاه فردوسي مشهد

هومن

شريف نسب

موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي

فائزه

شه دوست فرد

دانشگاه ايلام

حسن

صدرنيا

دانشگاه فردوسي مشهد

عليرضا

طاهري راد

دانشگاه فردوسي مشهد

محمد

طبسي زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

سعيد

ظريف نشاط

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

محمد حسين

عباسپورفرد

دانشگاه فردوسي مشهد

سياوش

عزيزي

صنعتي سهند تبريز

حميده السادات

عقيلي مقدم

دانشگاه فردوسي مشهد

محسن

علي پور

دانشگاه فردوسي مشهد

حسام

عمراني فرد

دانشگاه فردوسي مشهد

سما

عميد

دانشگاه محقق اردبيلي

سعيد

فرخزاد


حميد

قاسم خاني

دانشگاه جيرفت

مهدي

قاسمي ورنامخواستي

دانشگاه شهرکرد

احسان

قجرجزي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

علي ماشاءاله

کرماني

دانشگاه تهران

حامد

کرمي

دانشگاه رازي کرمانشاه

داود

کلانتري

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

ارمغان

کوثري مقدم

دانشگاه تبريز

محمودرضا

گلزاريان

دانشگاه فردوسي مشهد

دانيال

گندم زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

محمدباقر

لک


آيت

محمدرزداري

دانشگاه شهرکرد

اسمعيل

محمودي

دانشگاه صنعتي شاهرود

جواد

محمودي

دانشگاه شهيد رجائي

ساجده

مدني


محمد

مزيدي

دانشگاه فردوسي مشهد

سيد حنيف رضا

معتمد الشريعتي

دانشگاه تهران

محمدهادي

موحدنژاد

دانشگاه صنعتي شاهرود

سيدفرهاد

موسوي

دانشگاه فردوسي مشهد

حسين

ميرزايي مقدم

دانشگاه صنعتي شاهرود

فاطمه

نادي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر

مجتبي

ناصري

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

ليلا

ندرلو

دانشگاه رازي

ابوذر

نصيراحمدي

دانشگاه نيوکاسل انگلستان

مريم

نقي پور

دانشگاه فردوسي مشهد

امين

نيکخواه

دانشگاه فردوسي مشهد

سيده هدي

يوسفيان

دانشگاه بوعلي سينا همدان


کنگره دهم

logo_sal_1395  تعداد بازدید کنندگان :250064
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.